Loading

PROGRAM Psikanalitik Bakışlar

8 Aralık 2018, Cumartesi
08:30 - 09:15

Kayıt

09:15 - 09:30
Açılış Konuşması:
Yavuz ERTEN
09:30 - 10:30
Açılış Paneli:
Moderatör: Refhan Balkan
Özden Terbaş
Dürtüden Bilinçdışı Fanteziye,
İç Dünyadan Oyun Alanına ve Dış Gerçekliğe:
Freud, Klein ve Winnicott’un Kuramına Diyalektik Bir Bakış
Işın Sayın Tamerk
İç Dünya ile Dış Gerçekliğin Etkileşimi
10:30 - 11:00
Kahve Molası
11:00 - 12:00
Konferans
Moderatör: Serra Müderrisoğlu
Fakhry Davids
Psikanalitik Fikirleri “Gerçek Dünya” Meselelerine
Uygulamak Üzerine: Irkçılık ve Grup İçi Özdeşleşim
12:00 - 13:30

Öğle yemeği

13:30 - 15:00
Panel: Güncel Çalışma Grubu
Moderatör: Ayla Yazıcı
Ayla Yazıcı
Dış Dünya Sarsılırken Grup Yardımıyla
Anlam Bulma Çabası
Ümit Eren Yurtsever
Dış Dünya Çökerken...
Pınar Limnili Özeren
Psikanaliz Nasıl Hayatta Kaldı?
15:00 - 16:00
Panel
Moderatör: Türkay Demir
Türkay Demir
İnsan Ruhsallığının Temel Bir Etkinliği
Olarak Hikâye Oluşturma
İsmail Güzelsoy
Gerçek ile Kurmacanın Zehirli Kucaklaşması
16:00 - 16:30

Kahve molası

16:30 - 18:00
Panel: Freud Vakaları Çalışma Grubu
Moderatör: Yavuz Erten
Yücel Yılmaz
19.yy Viyana’sında Anna O. olmak
Başak Tokatlıoğlu
Aktarımın Keşfi: Bir Histeri Vakasının
Analizinden Parçalar- Dora
Gönül Yıldırım Üretme
Bir Çocukluk Dönemi Nevrozu Öyküsü:
Kurt Adam
18:00 - 19:30

Atölye Çalışması: Serge Frisch

9 Aralık 2018, Pazar
09:00 - 10:30
Panel: IPSO
Moderatör: Ümit Eren Yurtsever
Eda Arduman
Psikanalist Filizleyen Psikanaliz
Cengiz Sav
Dış Dünyanın Erken Temsilleri ve İç Gerçekliğin Erken
Oluşum Süreçleri Üzerine: Penetrasyon,
Sembolizasyon ve Kastrasyon
Burçak Erdal
Psikanalist Olmak- Psikanalizde Olmak, İçerisi ve Dışarısı
10:30 - 11:00

Kahve molası

11:00 - 12:00
Konferans
Moderatör: Gülgün Alptekin
Serge Frisch
Psikanalistlerin ve Kurumlarının Oluşumunda
İçerisi / Dışarısı
12:00 - 13:30

Öğle yemeği

13:30 - 15:00
Panel: Cumhuriyet Edebiyatı Çalışma Grubu
Moderatör: Yavuz Erten
Nilüfer Erdem
Yavuz Erten
Cumhuriyetin İlk Yıllarına Psikanalitik Bir Bakış:
Çağın Ruhundan Eserlere Yansıyan
Hülya Akar
Yasemin Cengiz
Halide Edip Romanlarında Kayıp, Yas ve İdeal Benlik
Özlem Yıldız
Meral Erten
Kendi Evinde Kiracı, Vatanında Yaban Olmak:
Yakup Kadri’de Yenilgi, Kayıp, Yas, İnkâr ve Kimlik Karmaşası
15:00 - 15:30

Kahve molası

15:30 - 17:00
Panel: UPY - 10. Yıl Kutlama
Moderatör: Nilüfer Erdem
Selma Gürbüz
Sanatçının Deneyimi Üzerine
Nilüfer Erdem
Ötekinin Huzurunda Yalnız: Selma Gürbüz’ün
Eserlerindeki Hayvan Figürleri Üzerine
Bella Habip
Winnicott’ta İç Dünya/Dış Gerçeklik
17:00 - 17:30
Kapanış konuşması
Sevil Kural
(Bilimsel Kurul Başkanı)
Ümit Eren Yurtsever
(Düzenleme Kurulu Başkanı)
17:30 - 19:00

Atölye Çalışması: Fakhry Davids

D. W. Winnicott
Gerçekliğin kabulü hiçbir zaman sona ermez, hiç kimse iç ve dış gerçeklikle bağlantı kurmanın geriliminden azade değildir.
D. W. Winnicott
D. W. Winnicott
Gerçekliğin kabulü hiçbir zaman sona ermez, hiç kimse iç ve dış gerçeklikle bağlantı kurmanın geriliminden azade değildir.
D. W. Winnicott