Loading
ÖNEMLİ BİLGİLER
SEMPOZYUM - MENÜ

ÖNEMLİ BİLGİLER Psikanalitik Bakışlar

Bilimsel Program 11-12 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum çevrimiçi zoom yazılımı kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Simültane tercüme yapılacaktır.

Yalnızlık, varoluşumuzun yadsınamaz bir parçası olarak hepimiz tarafından kendi öznelliğimizde deneyimlenirken, pandeminin gölgesinde geçen bu uzun zamanda onun çok değişik biçimlerini, nesnel ve evrensel boyutta deneyimledik.
“Ey kardeşim, senin ruhunun yaşantısı, ıssızlıkla çepeçevre sarılmıştır ve eğer bu ıssızlık ve tek başınalık olmasa, ne sen SEN, ne de ben BEN olabilirdik...” Halil Cibran