Loading
ÖNCEKİ SEMPOZYUMLAR
SEMPOZYUM - MENÜ

ÖNCEKİ SEMPOZYUMLAR Psikanalitik Bakışlar

 • PSİKANALİTİK BAKIŞLAR 12: "İç Dünya - Dış Gerçeklik" (2018)
  Bu yıl on ikincisi düzenlenecek olan Psikanalitik Bakışlar sempozyumunun konusunu "İç Dünya - Dış Gerçeklik" olarak belirledik. İçinde yaşadığımız dünyayı ve iç dünyalarımızı anlamlandırabilmek için 8-9 Aralık 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesinde buluşabilmek dileğiyle...
 • PSİKANALİTİK BAKIŞLAR 11: "Gitmek mi Kalmak mı?: Psikanaliz ve Göç" (2017)
  Bu yıl on birincisi düzenlenecek olan Psikanalitik Bakışlar sempozyumunun konusunu "Gitmek mi kalmak mı?: Psikanaliz ve Göç olarak belirledik. Göçü, gitmek mi kalmak mı ikilemini ve bizler üzerindeki izdüşümlerini psikanalitik açıdan beraberce düşünmek üzere hep birlikte olmayı diliyoruz.
 • PSİKANALİTİK BAKIŞLAR 10: "Ayrılık" (2016)
  Yaşam bir ayrılıkla başlar ve yine bir ayrılıkla son bulur. Birey, bu iki deneyim arasına sığan yaşamında, ruhsal olarak ayrılık kaygısıyla, dehşetle, yalnızlıkla ve ölümle baş etmek zorunda kalır. Bu yılki sempozyumumuz için, yüzyıllardır edebiyata, sanata konu olmuş, bireysel ve toplumsal düzeyde sürekli yaşanan bir temayı; ayrılığı seçtik.
 • PSİKANALİTİK BAKIŞLAR 9: "İçimizdeki Şiddet, İçinde Yaşadığımız Şiddet" (2015)
  Şiddetin her türlüsü ile kuşatıldığımız bir zamanda ve yerde yaşıyoruz. Bu nedenle 9. Psikanalitik Bakışlar Sempozyumu'nun temasını insan ruhsallığının ve ilişkilerinin kaçınılmaz bir parçası olan "şiddet" olarak belirledik.
 • PSİKANALİTİK BAKIŞLAR 8: "Acıyan Beden: Psikosomatik" (2014)
  “Benlik her şeyden önce bedensel bir benliktir; yalnızca bir yüzey varlığı değil, kendisi bir yüzeyin yansıtılmasıdır. Benlik son tahlilde, özellikle bedenin yüzeyinde doğan bedensel duyumlardan ortaya çıkar” diyen Freud henüz ruhsal yazısı olmayan bedensel uyar(ıl)manın kısa devre yaparak dürtüye dönüşmesinden söz eder.
 • PSİKANALİTİK BAKIŞLAR 7: "Kardeşler ve Psikanaliz" (2013)
  Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Psikanalitik Bakışlar Sempozyumu’nu kardeşler konusuna ayırdık. Çocukluğumuzun ilk yıllarından beri çoğumuzun yaşamında ya da düşlemlerinde sevgi ve nefret duygularıyla dolu tutkulu ilişkiler ile varolmuş olan kardeşler, psikanalitik kuramda nedense bir sessizliğe gömülmüş gibidir.
 • PSİKANALİTİK BAKIŞLAR 6: "Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsellik" (2012)
  Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Psikanalitik Bakışlar Sempozyumu psikanaliz kuramının gelişmesinde ve yüzyıldır süren uygulamasında çok önemli olmuş, halen tartışılan ve yeni bakış açıları ile zenginleşen bir konuyu ele alıyor.
 • PSİKANALİTİK BAKIŞLAR 5: "Baba İşlevi" (2011)
  - Kendimde, başka her yerde olduğu gibi, anneme karşı beslediğim aşk ve babama karşı beslediğim kıskançlık duyguları ile karşılaştım; bu duyguların küçük çocukların tümü için geçerli olduğunu düşünüyorum. (S.Freud)
 • PSİKANALİTİK BAKIŞLAR 4: "Düşler, Düşlemler ve Masallar" (2010)
  Bu yıl sempozyumumuz bizler için çok anlamlı iki kutlamaya denk geldi. 2010 yılı Uluslararası Psikanaliz Birliği'nin 100.kuruluş yılı hem de bizim psikanaliz yolculuğumuzda önemli bir aşama olan "study group"(çalışma grubu) oluşumuzun "doğum yılı". Bizler bu yüzden IPA'nın 100.Yıldönümünde "Düşler,Düşlemler ve Masallar" konusunu seçtik.
 • PSİKANALİTİK BAKIŞLAR 3: "Kayıp Nesne" (2007)
  Ruhsallık kendini oluşturmak için orada-olmayan- nesne'den, yokluk'tan hareket eder. Psikanaliz, özünde yokluğun deneyimi değil midir? Psikanalistler bu yokluk deneyiminin kayıp nesne olduğunu ileri sürmüşlerdir.
 • PSİKANALİTİK BAKIŞLAR 2: "Psikanalitik Çerçeve" (2006)
  Psikanalitik Bakışlar Sempozyumu'nun ikincisinde, sadece psikanalitik sürecin tabi olması gereken zaman, düzen, ilke ve konumu değil, aynı zamanda analitik durumun kendisini de tanımlayan 'Psikanalitik Çerçeve' kavramı ele alınıyor.
 • PSİKANALİTİK BAKIŞLAR 1: "Aktarım – Karşıaktarım" (2005)
  Psikanaliz tedavisinin engeli ama aynı zamanda en temel aracı olan aktarım olgusu analistle analizan arasındaki karmaşık bağı gözler önüne serer. Analizan kişisel tarihindeki önemli figürleri analistiyle yeniden canlandırırken, hatırlamak yerine onları yeniden yaşamayı yeğler.
“Ve gelecek zaman kapsanır geçmiş zamanda. Eğer zaman hep buradaysa Yakası bırakılmaz bütün zamanların.” T. S. Eliot
“Ve gelecek zaman kapsanır geçmiş zamanda. Eğer zaman hep buradaysa Yakası bırakılmaz bütün zamanların.” T. S. Eliot